Marianne Berggren

Psykodynamisk individualterapi

Hur psykoterapi går till?

För att ha ordentligt med tid att förstå din problematik träffas vi första gången på ett bedömningssamtal som är 90 minuter långt. Under denna session får du se hur jag arbetar och vi skapar oss en gemensam bild av hur dina svårigheter hänger samman. Därefter gör vi upp en plan för vårt fortsatta arbete tillsammans. Det vanliga upplägget i en terapi är att komma en gång i veckan á 45 minuter. Det går också att boka in sk blocksessioner och då ses vi inte lika ofta. Blocksessioner är ett sätt att arbeta mer intensivt och sessionerna kan vara mellan 90-120 minuter. Vid blocksessioner finns en större flexibilitet avseende frekvens.

Det är olika hur lång en terapi är och beror bland annat på hur ofta du kan ses och vad du söker hjälp för. Vissa kommer enbart några sessioner, medan andra går i längre terapier.

Jag har möjlighet både att ses på min fysiska mottagning i centrala Malmö eller ses över videolänk om detta fungerar bättre för dig.

Att gå i
psykoterapi hos mig

Jag arbetar främst utifrån den moderna terapiformen ISTDP (Intensiv Short-Term Dynamic- Psychotherapy). ISTDP utgår ifrån att känslor är något livsviktigt för oss människor som fyller funktioner såsom att kommunicera våra behov av kärlek, tröst och gränsättande.

Om vi under uppväxten inte blir bemötta utifrån våra känslomässiga behov lär vi oss att trycka undan det vi behöver och känner. I vuxen ålder kan detta ta sig uttryck t ex i en svårighet att be om hjälp, ältande eller att överhuvudtaget veta vad vi känner och tycker. Det kan också göra att vi upplever det svårt att släppa andra människor nära. I terapin utforskar vi dessa mönster, hur de tar sig uttryck och vilka känslor de syftat till att hålla borta. Målet är att hjälpa dig att möta de känslor du undvikit och öka din tolerans för dem. En ökad känslotolerans kan hjälpa dig till mer konstruktiva sätt att se på dig själv, lösa dina problem och vara nära andra människor.

ISTDP är en effektiv metod som visat sig hjälpsam till exempel vid relationsproblem, depression, ångest, nedstämdhet och smärtproblematik. Ett av målen med terapin är att hjälpa människor att öka sin tolerans för känslor och uppleva dem fullt ut.

Ett vanligt inslag inom ISTDP är att vi videofilmar våra sessioner för att på det sättet kunna bli mer effektiva och hjälpsamma i våra terapier.

Kontakt & priser

Jag tar emot på mottagningen Innerstadens Psykoterapi som ligger på Rörsjögatan 26a i centrala Malmö.

Du kommer i kontakt med mig lättast via min epost: psykoterapi@marianneberggren.se.

Priser
Individuell terapi 1300 kr för 45 minuter
Relationell terapi 1350 kr för 45 minuter

Återbud till en inbokad session behöver ske senast 48 timmar innan besöket. Om du lämnar sent återbud eller uteblir från sessionen så debiteras hela summan för besöket. Dessa regler gäller även om skälet till avbokningen är sjukdom eller vård av barn.